Expo 2016 Antalya


EXPO, kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyattır.

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) şu anda 4 tür EXPO düzenlemektedir: Dünya EXPO’su, Uluslararası özel temalı EXPO, Bahçecilik EXPO’su ve Milano Trienal.

Dünya EXPO’ları, 5 yılda bir düzenlenen ve evrensel EXPO olarak tanımlanan EXPO’lardır ve süreleri 6 aydır. Bu tür EXPO’lar son yıllarda 2000 Hannover, 2005 Aichi, 2010 Şanghay’da düzenlenmiş olup, 2015 yılında Milano’da düzenlenmiştir. Dünya EXPO’ları; bugüne kadar düzenlendikleri tüm kentleri köklü bir şekilde değiştirdikleri gibi, bu kentlere görkemli anıtsal yapılar da kazandırmışlardır.

Bir diğer dikkat çekici EXPO türü de Bahçecilik EXPO’lardır. Bahçecilik EXPO’ları diğer EXPO’lardan ayıran en önemli özellik, Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği (AIHP) ile BIE’nin müştereken onaylamalarıyla hayata geçirilmeleridir. Başka bir deyişle, süreçte tek bir kurum değil, iki farklı kurum yetkilidir. Uygulamada, AIPH Konseyi projeyi benimsediği takdirde, BIE Genel Kurulu’nda ev sahibi ülkeye ve şehre Bahçecilik EXPO’su düzenlenmesi hakkı verilmektedir

Expoların Ortak Hedefi
Her bir EXPO kendi alanında halkı bilinçlendirmeyi, değişimi paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve diyalog ile deneyimleri aktarmayı hedeflemektedir.

Katımcılar için

Çok geniş bir kitleye hitap eden ve etki sahibi kişiler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve politikacıların bir arada çalışmasına olanak veren bir etkinliktir.

Uluslararası Toplum İçin

EXPO ilerleme ve işbirliği için diyalog platformudur.

EXPO insanlığın karşılaştığı temel zorluklara çözüm bulmak için tüm dünyayı bir araya getirir. Katılımcılar bir sergi alanı veya pavyon kurarlar ve bu alanda tema ve alt temalarla ilgili kendi deneyimlerini ve fikirlerini sunarlar. Ayrıca konferanslar, çalıştaylar gibi profesyonel toplantılar organize edilir. Söz konusu etkinlikler fikir alışverişine, çözümler üretmeye ve yeni işbirliği bağları kurmaya yardımcı olur.

Halk için

EXPO eğitim ve eğlence alanıdır.

EXPO eğitim ve eğlenceyi birleştiren bir deneyimdir ve çok sayıda konferans, sempozyum, sergi ve gösteri gibi faaliyetleri düzenleme olanağı sunar. Yenilikçi mimarisi ile EXPO alanının kendisi bir cazibe merkezidir. İnteraktif sergiler, çığır açan teknolojiler ve EXPO’nun yoğun kültür programı ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır. Katılımcılar İçin

EXPO uluslararası iletişim ve ekonomik fırsatlar yaratır.

Ev sahibi ülke, ülkeler, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve şirketleri davet eder ve kendi pavyonları veya sergileri ile etkinliğin bir parçası olmalarını sağlar. Bu katılımcıların kendi başarılarını, fikirlerini, kültürlerini ve ürünlerini uluslararası kitleye sunmalarını sağlar. Katılımları ülkelerin sadece uluslararası imajına değil aynı zamanda uluslararası ortak faaliyetlerinin gelişmesine de katkıda bulunur.

EXPOlar katılımcı ülkelere ev sahibi ülke ve diğer ülkeler ile işbirliği bağlarını güçlendirmeleri ile birlikte ülkelerini tanıtma fırsatı sunar. Şirketler etkinliklere katılarak pazarlarını genişletir, diğer şirketler ve kuruluşlarla irtibat kurar ve yatırım olanakları yaratarak yeni kitleler ile iletişime geçer. EXPO ayrıca uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine de çalıştıkları alanlarda farkındalık yaratabilmeleri için bir platform sunar.

Ev Sahibi Ülke için

Ülkenin markalaşması ve kalkınması için bir araçtır.

EXPO’lar dünya liderleri ve karar merciler ile birlikte milyonlarca ziyaretçinin dünya çapında dikkatini çeken birkaç etkinlikten biridir. Ülkeye uluslararası imajını güçlendirme fırsatı sunar ve uluslararası alanda kendisini kilit bir konuma yerleştirir.

EXPO ayrıca kalkınmayı teşvik eden etkili bir yoldur. Altyapı, ulaşım ağları ve misafir kapasitesinin artmasını teşvik eder. Ayrıca, iş alanları yaratır ve ülkenin küresel iş ve yatırım çevresini geliştirir.

Bahçecilik EXPO’su Nedir?

Bahçecilik EXPO’sunu diğer EXPO’lardan ayıran en önemli özellik, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIHP) ile BIE’nin müşterek onayı ile hayata geçirilmeleridir. Başka bir deyişle, süreçte tek bir kurum değil, iki farklı kurum yetkilidir. Uygulamada, AIPH Konseyi projeyi benimsediği takdirde, BIE Genel Kurulu’nda ev sahibi ülkeye ve şehre etkinliği düzenleme hakkı verilmektedir.
Uluslararası kapsamı, süresi (3-6 ay arası), büyüklüğü (en az 50 ha), milyonlarca ziyaretçisi ve yenilikçi, eğitici ve eğlendirici yönlerinden dolayı bir anlamda bahçeciliğin Dünya EXPO’larıdır.

Dünden Bugüne Bahçecilik EXPO’ları

Bahçecilik EXPO’su tarım, bahçecilik ve peyzaj alanlarını canlandırmak ve bu alanlarda yenilikleri teşvik etmek için ortaya çıkmıştır. Bugün bahçecilik EXPO’su aynı zamanda bahçecilik aracılığıyla şehirlerdeki yaşamın iyileştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve dolayısıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması gibi önemli görevler yüklenmektedir.
Bahçecilik EXPO’su alanları; şehrin yeşillendirilmesine katkısı, kurulan bahçeler, parklar ve kültürel alanları ve eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayan faaliyetleri vasıtasıyla yaşam kalitesinin artmasına etki etmektedir.

1960 yılından itibaren farklı yıllarda farklı ülkelerin ev sahipliğiyle düzenlenen Bahçecilik EXPO’ları tüm dünyada büyük ilgi görmektedir. Tanıtım ve turizme büyük katkılar sağlayan EXPO’lar, düzenlendiği kente büyük yatırımlar çekmekte, altyapıları ve hizmet alanlarını geliştirmektedir. Şehrin ticari hayatı ve tarım sektörü de bu oluşum ile daha da gelişmektedir.

Amaç
Uzun dönemli Bahçecilik EXPO’larının amaçları:

• Uluslararası tanınırlık
• Şehrin ve ülkenin imajını kuvvetlendirmek
• Kentsel alanda yeşil yaşam alanları yaratmak
• Eko ve yeşil turizmi desteklemek
• Kente yeni altyapı kazandırmak
• Bahçecilik ve peyzaj sektörlerini desteklemek
• Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalığı artırmak
• Uluslararası ilişkileri kuvvetlendirmek
• Uluslararası ve kültürlerarası büyük etkinlikler düzenleme kapasitesini artırmak
• Bahçecilikle ilgili yeni gelir kaynakları yaratmaktır

Dünden Bugüne Bahçecilik Sergileri
1960 ROTTERDAM – HOLLANDA
1963 HAMBURG  – ALMANYA
1964 VİYANA – AVUSTURYA
1969 PARİS – FRANSA
1972 AMSTERDAM – HOLLANDA
1973 HAMBURG – ALMANYA
1974 VİYANA – AVUSTURYA
1980 MONTREAL – KANADA
1982 AMSTERDAM – HOLLANDA
1983 MUNİH – ALMANYA
1984 LIVERPOOL – BİRLEŞİK KRALLIK
1990 OSAKA – JAPONYA
1992 THE HAGUE – HOLLANDA
1993 STUTTGART – ALMANYA
1999 KUNMING – ÇİN
2002 HAARLEMMERMEER – HOLLANDA
2003 ROSTOCK – ALMANYA
2006-07 CHIANG MAI – TAYLAND
2012 VENLO – HOLLANDA

ENERJİ POLİTİKAMIZ
Mavi Bayrak Diamond Premium Resort´ta
Çevre Politikamız
Diamond Premium Hotel Çevre Politikası
Expo 2016 Antalya
EXPO, kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyattır.